Prej in potem

Zaradi težke dostopnosti notranjih delov prezračevalnih sistemov se posamezniki in podjetja sploh ne zavedajo v kakšnem stanju so le-ti. Prav zaradi nedostopnosti so prezračevalni sistemi pogosto nevzdrževani in posledično nevarni ljudem in opremi. Za lažjo predstavo morebitnega stanja v Vaših sistemih, Vam nazorno ponazarjamo nekatere primere na katere smo naleteli pri opravljanju naših storitev. Pri posameznih primerih prikazujemo tudi stanje po čiščenju.


Prej

Potem


slika po čiščenju

slika pred čiščenjem
slika po čiščenju

pred čiščenjem
po čiščenju

pred čiščenjem
rezultat čiščenja